Partneriaeth Dosbarth Busnes yn Cychwyn gyda Ymweliad i Tata Steel

14 / 11 / 2017

Rydym yn falch i gyhoeddi ein partneriaeth newydd Dosbarth Busnes gydag Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur trwy Busnes yn y Gymuned, Gyrfa Cymru a Llywodraeth Cymru. Bydd y cyswllt rhwng Buffoon Ffilm a'r Cyfryngau gyda'r ysgol yn creu cyfleoedd i addysg gweithio'n agosach at ddiwydiant trwy gefnogaeth ein staff, cleientiaid a'n cyflenwyr.

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen brofedig a ddatblygwyd gan Fusnes yn y Gymuned sy'n meithrin partneriaethau parhaol rhwng busnesau ac ysgolion yng Nghymru. Bydd y partneriaethau hynny, wedi’u seilio'n gadarn ar anghenion ysgolion a blaenoriaethau busnesau, yn trawsnewid cyfleoedd bywyd pobl ifanc ac yn datblygu gweithwyr dawnus ar gyfer y dyfodol. Drwy ddod â busnesau ac ysgolion at ei gilydd mewn modd strwythuredig, mae Dosbarth Busnes yn gwella dealltwriaeth pobl ifanc o fyd gwaith a’u hymwybyddiaeth o ddewisiadau gyrfa, ac mae’n datblygu eu sgiliau cyflogadwyedd. Mae Dosbarth Busnes yn darparu cymorth cyfannol i gynorthwyo ysgolion i ddatblygu amgylchedd mwy effeithiol ar gyfer dysgwyr.

Gwnaeth ein partneriaeth cychwyn gydag ymweliad i Tata Steel ym Mhort Talbot ar gyfer griw o fyfyrwyr peirianneg. Rydym ni wedi gweithio i Tata Steel fel cyflenwr am bum mlynedd ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn am ei gefnogaeth. Byddwn yn trefnu ymweliadau tebyg i ddiwydiannau gwahanol dros y flwyddyn a chefnogi'r ysgol yn ei brosiectau menter hefyd.

 

 

Follow me on facebook

Cleientiaid Dewisol

NHS
Fflim Cymru Wales
DS Smith
The Football Association of Wales
Tata Logo
NHS
Swansea Council Logo