Byw

Cynhyrchu fideo am unrhyw bwrpas.

Os ydych chi’n edrych am wasanaeth cynhyrchu fideo, mae ein tîm yn gallu helpu chi i gyrraedd eich nodau fideo. Rydyn ni’n cynnig amryw o wasanaethau, yn cynnwys cynllunio, gwaith sgript, cynhyrchu a golygu. Mae gennym arbenigaeth marchnata a dosbarthiad hefyd.

Enillydd #SBS Theo Paphitis 09/07/12

Derbyn ein llyfryn cynhyrchu i'ch e-bost!

YN FYW - Digwyddiad Haf Agored & Datblygu Nofio Cymru 2018

 

Arbennigwyr Ffrydio'n Fyw

 

 

Os ydych chi'n edrych i ffrydio eich digwyddiad nesaf yn fyw, cysylltwch gyda ni a byddwn yn mynd trwy'r holl broses. Mae ein gwasanaeth byw yn ffordd arbennig i ddangos eich digwyddiad i'r Byd. Rydyn ni'n cynnig un neu sawl camera gyda chymysgydd fideo i ychwanegu teitlau a graffeg. Mae gennym ni profiad ffrydio digwyddiadau fel cynadleddau a gemau chwaraeon i gleientiaid fel y Gymdeithas Bel Droed Cymru, Prifysgol Abertawe a digwyddiadau ar ran y Llywodraeth Cymru.

 

Beth sy'n gwneud ffrwd byw lwyddiannus?

 

Cynllunio

Mae cynllun manwl yn bwysig iawn i gael ffrwd lwyddiannus. Byddwn yn helpu chi i gynllunio eich cynnwys i adlonni eich gwylwyr yr holl amser. Meddyliwch am eich cynulleidfa a sut bydden nhw'n cyrraedd y ffrwd, dyma pam mae'n bwysig i ddewis y platfform yn ofalus. Y newyddion da ydy, rydyn ni'n gallu ffrydio i 29 o blatfform, yn cynnwys:

  • YouTube;
  • Facebook;
  • Persicope;
  • Vimeo;
  • UStream;
  • Twitch;
  • a mwy!

Byddwn yn ymweld â'r safle hefyd i wneud yn siŵr bod digon o le i'r camerâu, offer cymysgu fideo ac mae'r cysylltiad i'r We yn ddigon da. Os does dim cysylltiad i'r We, neu mae'n wael iawn, mae gennym ni llwybrydd data symudol i'w ddefnyddio i lwytho hefyd.

Rydyn ni hefyd yn defnyddio platfformau lle gallech chi godi ffi i wylwyr a gallwn gynnwys noddwyr digwyddiad gyda chyfleoedd hysbysebu.

 

Marchnata

Peidiwch ag anghofio i ddweud wrth bobl am eich ffrwd o flaen amser a jyst cyn y digwyddiad. Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol, rhannwch y linc i'r ffrwd yn aml a gyrrwch ymgyrchoedd e-bost i wneud yn siŵr bod digon o wylwyr gyda chi. Mae'r rhan fwyaf o blatfformau yn darparu dadansoddiad o wylwyr wrth i'r ffrwd mynd i fyny, ac ar ôl fel byddech chi'n gallu gweld pa mor llwyddiannus oedd y digwyddiad. 

 

Cynhyrchu

Defnyddiwch gwmni cynhyrchu sydd yn arbenigo mewn ffrydio'n fyw i wneud yn siŵr bydd popeth yn mynd yn esmwyth. Mae ein gwasanaeth byw yn cynnig criw camera a chymysgydd fideo profiadol i lwytho'r ffrwd gorau posib i fyny.

 

Angen dyfynbris cyflym? Llenwch y ffurflen yma i gael un mor gynted ag sy'n bosib!

 

Cysylltwch â ni

E-bost: video@buffoonfm.co.uk
Galwch: 01639 680364

 

 

Cleientiaid Dewisol

NHS
Fflim Cymru Wales
DS Smith
The Football Association of Wales
Tata Logo
NHS
Swansea Council Logo